Ίδρυμα

Κατόπιν συμφωνίας του με την Κυβέρνηση (το 1999), το Μουσείο περιήλθε στην κατοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία στη συνέχεια συνέστησε (διά του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας) το Ίδρυμα Μουσείου Κώστα Αργυρού ως τον φορέα διαφύλαξης και προβολής του έργου του Αργυρού και λειτουργίας του Μουσείου. 

Το Μουσείο παραδίδεται στο κοινό, ανακαινισμένο, προσφέροντας όλες τις λειτουργίες ενός σύγχρονου μουσείου, όπου ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει το έργο του Αργυρού. 

Όραμα του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Μουσείου Κώστα Αργυρού είναι το Μουσείο να καταστεί ζωντανό κύτταρο τόσο της τοπικής όσο και της ευρύτερης κοινωνίας και περιφερειακός κόμβος πολιτισμού, στη βάση ενός στρατηγικού σχεδιασμού που, ανάμεσα σε άλλα, περιλαμβάνει συμπληρωματικές και περιοδικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις.